Poster July 2017

Poster Oct 2016nn

Publikace2

 

We are organizing two Conferences "From Illusion To Reality" in Prague, Lucerna Great Hall, 23-24 July, 9 am-6 pm and 9 October 2016,  two Dinners with Prague Peace Prize 2016 on Friday 22 July and Friday 7 October. (David Icke is in Prague 8 October on World Wide Wake Up Tour.)

Conference 23-24 July: Topics  covered include Cover Up of Approaching NIBIRU-Planet X System, how to prepare for the NIBIRU-FlyBy in the end of 2017. Secret Societies, New World Order, Shadow One World Government, Illuminati "Elite" Depopulation Plan/World War 3, Illuminati Technology/Weapons, False Flag Operations, Mind Control, Human Cloning, Black Programmable Matter "Black Goo", Cover Up of Extraterrestrials/non-human Terrestrials with Advanced Technology, CERN, "StarGate"CERN-Hoover Dam, HAARP-made Disasters/Chemtrailing, Cyber Attacks on Aircrafts/Trains/Ships/Cars by the Illuminati, Occult Symbology, Illuminati Coded Communication, Crimes of Church and State, Satanic Ritual Abuse, Human Hunting Parties, Common Law Courts, Who is the Head of NWO-Illuminati for 7 years, called by them "The AntiChrist": William van Duyn, born 20 May 1963, Belgium and why Police refuse to arrest him.

Speakers include George Green, Ole Dammegård, Kevin Annett, Harald Kautz, Kerry Cassidy, Zen Gardner, via Skype: Marshall Masters.

One

ticket for both days costs 1.700 CZK, czech koruna (63 Euro), one day ticket costs 900 CZK (33 Euro).

Dinner 22 July with Prague Peace Prize 2016 in Restaurant Nebozizek, 5 pm, costs 900 CZK (33 Euro) alt 700 CZK (26 Euro) if you attend the Conference.

Your payment-receipt is your ticket, please bring it to the Conference/Dinner.

Spreading/Printing of the Poster above of non-profit purposes is allowed.

 

Alexandra JB

 

Organizujeme dvě konference v anglickém jazyce: "Z Illuze Do Reality" v Praze, ve velkém sále Lucerny, 23-24 července, od 9 do18 hodin a 9 řijna 2016, dvě večeře s udílením Pražské ceny míru - Prague Peace Prize 2016 v pátek 22.7. a v pátek 7.10. (David Icke má konferenci v Praze 8.10.)

Mezi tématy konference 23-24 července: zatajování faktů o přibližujícím se planetárním systému NIBIRU-Planeta X, jak se připravit na jeho přelet na konci roku 2017, tajné společnosti, NWO-Nový světový řád, stínová světová vláda, Depupopulační plán Illuminátů "Elity" a 3. světová válka, technologie a zbraně Illuminátů, False Flag operace, ovlivňování mysli - Mind Control, klonování lidí, černá programovatelné hmota "Black Goo", zatajování mimozemšťanů a pozemšťanů s vyspělou technologií, kteří nejsou lidé, CERN, "Hvězdná brána" CERN-Hoover Dam, HAARPem způsobené přírodní katastrofy/chemtraily,

kybernetické útoky na letadla/vlaky/lodě/auta způsobené Illumináty, okultní symbolika, kódovaná komunikace Illuminátů, kriminalita církve a státu, satanistické rituální zneužívání, vytváření veřejných soudů, kdo je vůdcem NWO-Illuminátů za posledních 7 let, Illumináty nazývaný "Antikrist", William van Duyn, nar. 20. 5. 1963, Belgie a proč ho policie nezatkne.

Mezi přednášejícími: George Green, Ole Dammegård, Kevin Annett, Harald Kautz, Kerry Cassidy, Zen Gardner, via Skype: Marshall Masters.

Lístek na konferenci stojí 1700 CZK, lístek na večeři s předáváním Pražské ceny míru 2016 v restauraci Nebozízek stojí 900 CZK alt 700 CZK, pro ty, kteří se zúčastní konference. Vstupním lístkem je kopie provedení platby, prosím vezměte ji sebou na konferenci/večeři.

Rozšiřování/kopírování výše uvedeného plakátu k nevýdělečným účelům je dovoleno.

 

Alexandra JB