Coming Book                                                                  Připravovaná kniha

Obal knihy                             

 Překlad do češtiny probíhá                                                                                   English and Swedish versions on Amazon.com, 

                                                                                                                                                          see http://lightonconspiracies.com/newsite/   

                                                                                                                                                          

              

Překlad do češtiny probíhá. English and Swedish versions on Amazon.com  see www.lightonconspiracies.com